Royal Norwegian Consulate, Pattaya

The website for Royal Norwegian Consulate Pattaya is discontinued and the consulate is CLOSED as per 17 Jan 2024 - please contact:

https://www.norway.no/en/thailand


.

Honorær konsul Stig Vagt-Andersen har etter en formidabel innsats over flere tiår nå signalisert at han ønsker å pensjonere seg senere i år. Konsulatet i Pattaya har vært i virksomhet i over 25 år og gjennom årene hatt en stor portefølje med høyt servicenivå. De siste årene har imidlertid antall henvendelser til konsulatet gradvis blitt redusert sammenlignet tidligere år.

Prosessen med å finne en ny honorær konsul i Pattaya er igangsatt men vil, i Thailand som i andre land, ta tid. Dette fordi det er en rekke formelle krav som skal oppfylles og godkjenninger som skal gis – også fra thailandske myndigheter. Dette innebærer at ambassaden ikke nå kan opplyse når ny konsul vil kunne tiltre.»


Consulate in Pattaya is CLOSED

from 18 January 2024 onwards awaiting appointment of new honorary consul.

Royal Norwegian Consulate, Pattaya

CLOSED

please contact Norwegian Embassy in Bangkok 02 204 6500